Семейството
Възможно е родителите да мислят, че ако детето им се занимава с йога, ще се преобрази неочаквано и трайно. На родителски въпрос как да бъде преодоляно негативното въздействие на средата, Парамахамсаджи (Свами Сатянанда) отговаря, че първото нещо, което следва да се направи, е осигуряването на здрава семейна среда, създаването на култура на семейството.

Училището
Друг важен фактор, формиращ възприятията на децата, е училищната среда. Но ако в Индия съществува гурукул (престой в ашрам), в нашето западно общество са нужни алтернативни варианти. С други думи – сериозна промяна на образователната система. Последното обаче звучи, ако не химерично, то като възможност в перспектива, затова главната отговорност пада върху родителите. Ако едно дете расте обичано и правилно отглеждано – нито прекомерно задоволено, нито лишавано от базови потребности, ако в него бъдат възпитани правилни ценности, то ще успее да се справи с противодействията на външния свят.

Родителите
Свами Сатянанда казва също, че родителите твърде много се тревожат за децата си и така спъват естественото им темпо. Отговорността на родителя е да се грижи за правилния курс на движение на детето, но не и да го обгрижва прекомерно.
Особено важен е личният пример, защото той единствен работи в едно оформящо се детско съзнание. От първостепенно значение е природата на детето да бъде оставена да се прояви спонтанно, без натиск – да може заложеното в него да разцъфти, минавайки през съответните фази. В помощ на естественото развитие ръка подава йога. Заниманията на родителя с йога или просто вярната му житейска нагласа, ще подпомогнат детето да направи избора си чрез положителния пример, който има – в посока спонтанен и творчески израз. Разбира се, не всеки възрастен практикува йога и не всеки следва определена духовна система. Всеки родител обаче може да даде своя активен пример, съответно – своя печат върху по-нататъшното развитие на детето си. Най-доброто, което може да направи родителят, е да живее по начина, по който желае да живее неговото дете.

Йога практики
Децата в Индия започват да практикуват йога около 7-8 годишна възраст, като основно изучават Суря Намаскар, пранаяма – Нади Шодан и Гаятри мантра. Тези практики поддържат епифизната жлеза по-дълго здрава. По-малките нямат нужда от изучаването на мантри, но за тях е полезно да слушат и възприемат като фон мантрични вибрации или позитивно въздействащи музикални произведения.
В по-късна възраст е добре да се включат и киртани.
Особено развиващи са визуализациите с цифри, с геометрични символи – например цветни, разположени един в друг триъгълници, преливащи в други фигури. По-натам може да се продължи с картини от реалността, а когато въображението на децата стане по-сензитивно, да се използва идеята за аромат, визуализиране на вятър и други по-трудни за представяне неща.

Детето, което се занимава с йога, много по-лесно ще развие внимание и осъзнаване, защото фокусът при практиката винаги е в будното и отворено внимание към тяло, ум и емоции. Тази нагласа ще помогне на подрастващите да изживеят по-пълноценно своите детски години, както и да преминат през образователния процес с по-малко стрес и повече придобити ползи. Заниманията с йога ще дадат също така добра база на децата да се превърнат в по-интегрирани и цялостни възрастни.

Референции:
„Yoga Education for Children”, Swami Satyananda Saraswati,
Bihar School of yoga

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.