Юнити студио е място за йога и личностно развитие, място за среща между Изтока и Запада, чрез групова и индивидуална работа с ума, емоциите и тялото, създадено през 2009 година.

 

Вярваме, че щастието е предшествано от стремежа към цялостност. Нито една изолирана част от нас, било то и най-красивата, не може сама по себе си да ни донесе трайно удовлетворение. С практиките си се стремим да обединяваме и помиряваме разлъчените части на цялото, което човек изначално предстaвлява. Затова и се наричаме Юнити.

Готови сме да дадем подкрепа в пътешествието на всеки, който търси промяна в качеството си на живот.  За нас е огромна радост да работим с клиентите си и да предаваме и обменяме опит и вдъхновение.

Името на студиото се роди от комбинацията между първите букви на малките ни имена Юлиан и Нина и началната ни идея да работим с деца („юн” означава „млад”). Накрая обединихме тези два елемента в "юнити" или казано иначе - ЮН и Ти. Сега фокусът ни е върху порасналите деца, но името продължава с пълна сила да изразява смисъла на това, което правим. ЮН все така очаква Ти, за да създаваме заедно крaсиви светове, а Юнити е повече от ЮН и Ти поотделно