Предлагаме  провеждането на тиимбилдинг по ваша мярка. Тиимбилдингът може да е съвсем кратко мероприятие ( 2-3 часа) или по-дълго такова - едно или двудневен. При провеждането му използваме ролеви игри, групови задачи, споделяне с цел изграждане на по-добра комуникация  между членовете на екипа ви.