Методът на работа се нарича Усъвършенствана Енергийна Психология, основата му е традиционната китайска медицина. Включва приложна кинезиология, поведенческа кинезиология, клинична кинезиология и терапия на мисловното поле. Този метод значително надгражда ТЕС в чистия му вид. Работим с мускулен тест, за да открием и трансформираме дълбоко вкоренените вярвания, които обуславят генералната линия на живота ни. След това търсим меридианите, отговорни за предизвикателствата, които имаме в конкретния момент и работим с емоциите, предизвикали блокажите. Чрез Усъвръшенствана Енергийна Психология могат да бъдат отработени множество емоционални и психологически, а в следствие на това и физически проблеми.